ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Παρέχουμε δωρεάν on-line τεχνική υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας (μέσω του προγράμματος teamviewer). Σε περίπτωσης βλάβης του Η/Υ ή του εκτυπωτή σας, ένας εγκεκριμένος τεχνικός μπορεί να επισκεφτεί το χώρο σας για να διευθετήσει οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζετε.Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μέχρι την επισκευή τους.