Στρατηγού Καλλάρη 33, Αθήνα 104 45

Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρών

Πέρα από τις υπηρεσίες τηλεγραμματείας για ιατρούς, η LabOnWeb αναλαμβάνει και τη πλήρη γραμματειακή υποστήριξη των επαγγελματιών οι οποίοι επιθυμούν ένα ξέγνοιαστο περιβάλλον ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στο αντικείμενο τους.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την καθημερινή καταχώρηση επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλήρη έλεγχο των περασμένων επισκέψεων στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, παραλαβή των επισκέψεων απο τον επαγγελματικό σας χώρο μέσω της υπηρεσίας Courrier της LabOnWeb, έλεγχο των εγγράφων καθώς και την ψηφιοποίηση τους αλλά και την αποθήκευση τους στο Cloud. Μόλις πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και τα έγγραφα είναι έτοιμα, πραγματοποιείται κατάθεση των εγγράφων στον ΕΟΠΥΥ.

Με την υπηρεσία αυτή, φροντίζουμε επαγγελματικά και υπεύθυνα, να ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τους ιατρούς,να τους παρέχουμε ηρεμία και ανακούφιση γνωρίζοντας πως το γραφειοκρατικό κομμάτι της επιχείρησης τους βρίσκεται σε ασφαλή και έμπιστα χέρια αλλά και να εξασφαλίζουμε την ομαλή αλλά και ταχεία ανάπτυξη του χώρου τους.