ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΟΠΠΥ

Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες-δυσκολίες του νέου συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την έλλειψη διαθεσιμότητας χρόνου των ιατρών, αναλαμβάνει την παροχή απομακρυσμένης γραμματειακής υποστήριξης δηλαδή τη διεκπεραίωση όλων των εγγράφων για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (εγγραφές ιατρών, διαδικασίες και παράδοση επισκέψεων και πράξεων στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ), της εφαρμογής e-ΔΑΠΥ καθώς και τη λειτουργία του e-syntagografisi(θεραπευτικά πρωτόκολλα κλπ-διαρκής ενημέρωση σε τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία).